Løypebidrag

Rendalen Løypelag tilbyr mange mil med maskinpreparerte løyper i fantastisk Rendalsnatur. 

For å kunne drifte det flotte løypenettet vårt er vi helt avhengig av frivillige, årlige bidrag fra alle brukere og andre som støtter opp om dette tilbudet. Dette går til den daglige drifta av løypelaget, og med et driftsbudsjett på ca. kr 440.000 er vi helt avhengige av frivillige bidrag. Driftsbudsjettet viser i all hovedsak kostnader i form av ordinære maskinkostnader og nødvendige vedlikehold på maskina, transport av maskina, kostnader til scooter- og tråkkeutstyr samt opparbeidelse og vedlikehold av traseene. Vi vil presisere at det legges ned et betydelig antall timer i rent dugnadsarbeid. Spesielt gjelder dette de tre sjåførene våre som til sammen tilbringer ca 1.500 timer i løypemaskina hver sesong, både tidlig morgen og sen kveld, uten å motta noen form for godtgjørelse for dette!

Løypebidrag betales til Rendalen Løypelag SA, 2485 Rendalen på kontonr: 1822.33.16219. Merk innbetalingen med ”løypebidrag vinteren 2024”.

Vi er svært takknemlige for alle mottatte bidrag, både små og store, og ønsker alle velkommen til å benytte løypenettet vårt.