Løypekart

Dere finner oppdatert informasjon om når løypene er kjørt på www.skisporet.no. På alle parkeringsplassene ved utgangspunktene til løypenettet vårt er det satt opp informasjonstavler med løypekart. Det er litt endringer i løypenettet i år. Vi kjører ikke Finndalsveien denne sesongen, men kjører løyper på Kaldbergveien første del av vinteren. På østsida er Envolarunden langt om litt slik at vi ikke trenger å kjøre på vei. Ellers er løypenettet som tidligere.

Vestkjølen

Østfjellet