Målsetting

  • Bidra til bedret folkehelse gjennom tilrettelegging av et anerkjent lavterskeltilbud for alle deler av befolkingen.
  • Bidra til at barn og ungdom i hele kommunen utvikler sine skiferdigheter og får økt mestrings- og skiglede.
  • Tilrettelegge for at barn og unge skal ha et trygt oppvekstmiljø og kunne ta del i et lokalt skimiljø tuftet på sunne verdier.
  • Opprettholde og videreutvikle det etablerte høystandard løypetilbudet for fastboende og tilreisende
  • Aktivt jobbe for å sikre en økonomi som medfører et varig tilbud.
  • Sikre den lokalt økende skiinteressen varig vekstgrunnlag.
  • Øke områdets verdi i frilufts- og reiselivssammenheng og styrke attraktiviteten som bo- og feriested, til beste for innbyggere og næringsliv.