Samarbeidspartnere

Rendalen Løypelag har flere som bidrar til at vi klarer å drifte laget og gi dere flotte skiløyper. Vi er helt avhengige av årlig støtte fra Rendalen kommune, lag og foreninger, næringsliv og private bidrag fra dere som bruker og støtter oss. Under ser dere en oversikt over våre hovedsponsorer og de som støtter oss med årlige bidrag. Tusen takk!

Sparebank1 Østlandet

Rendalen kommune

Øvre Rendal grunneierlag

Østagrenda jakt- og fiskeforening

Unset grunneierlag

Klettsetra seterlag

Søvollen seterlag

Kjølvollen seterlag

Rødvola Utmarkslag

Rendalen Bygdekvinnelag

Søndre Sølendalsveien veilag

Nordre Sølendalsveien

Gammelseterveien – Åkersrokkdalen

Vestkjølen Viltstellområde

Vangvollsveien

LHL Rendalen

Mjovass Velforening