Samarbeidspartnere

Rendalen Løypelag har flere som bidrar til at vi klarer å drifte laget og gi dere flotte skiløyper. Vi er helt avhengige av årlig støtte fra Rendalen kommune, lag og foreninger, næringsliv og private bidrag fra dere som bruker og støtter oss. Under ser dere en oversikt over de som støtter oss:

Sparebank1 Østlandet